Mange menn er ikke klar over at medikamentene de tar kan forårsake ereksjonssvikt. Både reseptbelagte og reseptfrie medikamenter kan forårsake denne bivirkningen.  Selv om de behandler sykdommen eller plagen du tar medikamentet for kan de altså gi en økt risk for potensproblemer og påvirke både lyst og evne. De vanligste medikamentene som forårsaker ereksjonssvikt er: Blodtrykksmedisin, antidepressiva, antihistaminer, Parkinson medisin, kjemoterapi, opiater, men også et av våre mest brukte medikamenter NSAIDS (smertestillende, anti-inflammatorisk og febernedsettende) som har en lang liste med alvorlige bivirkninger kan i tillegg gi ereksjonssvikt.

Det er viktig å understreke at du ikke må slutte med medisinene dine uten at det er i samråd med din lege. Snakk med legen din om du mistenker at medikamentet du tar påvirker ereksjonsevnen din. Ofte kan bytte til et annet medikament bedre både behandle sykdommen eller plagen din uten å gi ereksjonssvikt.

Her er en liste over medikamenter som kan gi ereksjonssvikt