Det er mange menn som sliter med manglende sexlyst, evne til å utføre et samleie og problemer med for tidlig sædavgang. Over 40% av menn over 40 år opplever ulike former for potensproblemer og årsakene kan være alt fra sykdom, livsstil, stress, overvekt eller forhold som ikke fungerer. Selv så vanlig som dette er, så snakker ikke menn om problemet hverken med hverandre, partner eller fastlegen. Ofte kan dette gå ut over både selvfølelse og livskvaliteten.

I 2004 utførte jeg en pilotstudie ved Akupunkturhøyskolen der jeg undersøkte om akupunktur kunne hjelpe menn med ereksjonsproblemer. Aldersgruppen i min studie var menn mellom 20 og 45 år som hadde hatt ereksjonsproblemer i mer enn 6 måneder. De fleste antar at ereksjon og lyst er noe som vil avta med årene. Dette viser også resultatene fra den store undersøkelsen Massachusetts Male Aging Study (MMAS) (Johannes et al., 2000) som så på aldring hos 1700 menn i alderen 40-69 år. Da er det interessant at urologer som Mats Ola S. Kalgraff hevder at det er en misoppfatning at potensen blir dårligere med alderen og forteller at ”en mann skal ha ereksjon uansett alder”. Om ereksjonsevnen endrer seg, er dette et tegn på sykdom (Fredrikstad Blad, 06.10.2015). Ereksjonssvikt er ofte et av de første tegnene på hjerte-karsykdommer eller diabetes. Derfor er det er viktig å gå til legen for få undersøkt dette (Andersson, 2011).

Det var unge menn som deltok i studie. Mange hadde enda ikke fått barn, og for noen av mine pasienter var problemet så stort at de unngikk å være i nære relasjoner. Studier viser at menn nødig hverken snakker med sin partner eller legen om sine ereksjonsproblemer. Uavhengig om årsaken er av psykisk eller fysisk art, fører det ofte til den samme emosjonelle påkjenningen med redusert selvfølelse og depresjon, og redusert livskvalitet både for den det gjelder, men også for partneren (Sadovsky, 2003, Tomlinson & Wright, 2004, Fisher et al., 2005). Når man skal utvikle nye effektive behandlingsmetoder er det derfor viktig og ikke bare tenke på seksuell funksjon, men også på de psykologiske aspektene i tillegg til livskvaliteten (Fisher et al., 2005). Siden ereksjonsproblemer har en så stor negativ emosjonell innvirkning i livene til de det rammer, er dette en av årsakene til at jeg ble så interessert i temaet. Det å ha et godt seksualliv er viktig for å kunne leve et godt liv.

Behandlingsprotokollen for erektil dysfunksjon anbefaler Viagra, Cialis, Levitra (PDE5-hemmere) som førstevalg, og disse er effektive i omtrent 60 til 70% av tilfellene. Dessverre har medikamentene noen uheldige bivirkninger, og for mange menn er de tilgjengelige medisinene ikke et alternativ enten på grunn av andre underliggende sykdommer eller bivirkninger (Andersson, 2011). En gruppe på 30-40% vil også oppleve at PDE5-hemmerne ikke har effekt, og naturlig nok vil disse føle en skuffelse eller fortvilelse på grunn av dette (Tomlinson & Wright, 2004). Mange av pasientene jeg har behandlet ønsker seg en effektiv behandling uten å bruke medikamenter, enten på grunn av egne prinsipper eller på grunn av bivirkningene til medikamentene. Akupunktur gir ingen slike bivirkninger og kan derfor være et godt alternativ for de som ikke vil eller kan bruke ereksjonspiller. Nyere studier har også vist at akupunktur kan ha god effekt ved stress, depresjon og angst og kan derfor være en god behandling på de mer emosjonelle plagene som ofte følger ved ereksjonssvikt.

Et raskt søk i forskningsdatabasen PubMed viser at det er gjort lite nyere forskning på akupunktur og ereksjonsproblemer. Studiene konkluderer med at akupunktur kan ha effekt ved ereksjonsproblemer (Kho et al., 1999, Engelhardt et al., 2003, Lee et al., 2009, Tsai et al., 2014), men disse studiene har dårlig metode og design, slik at man må ta forbehold om resultatene er valide. I min pilotstudie rapporterte mennene som deltok at de følte at akupunkturbehandlingene økt seksuell lyst, ga overskudd og større trygghet til egen prestasjon. Dette er naturligvis en for liten populasjon til å kunne trekke klare konklusjoner, men det ga meg noen resultater som gjorde det interessant å jobbe videre på.

Kinesisk medisin har en lang tradisjon å se på livsstil som en mulig årsak til sykdom. Balansen mellom aktivitet og hvile, mosjon, kosthold, stress og emosjoner påvirker om du har god eller dårlig helse. De siste årene har vi også sett en gryende endring i biomedisinen til denne biopsykososiale modellen som kinesisk medisin alltid har vært en del av – som ser at mennesket er både kropp og sjel, og at hvordan vi lever har innvirkning på vår helse. Studier viser at trening og kosthold innvirker på graden av inflammasjon i kroppen, og om vi utvikler hjerte-/karsykdommer, diabetes og metabolsk syndrom. Det er ikke uvanlig at pasientene jeg ser er det jeg vil kalle ”treningsnarkomane”, eller som jobber altfor mye og lenge i tillegg til å ha et dårlig kosthold. Jeg ser også mange menn som opplever å få problemer med ereksjonen etter å ha gjennomgått prostatakreftoperasjon. Altfor ofte ser jeg menn som er i dårlige relasjoner, noe som avdekkes tydeligere etter hvert som lyst og evne begynner å bedre seg. Disse anbefaler jeg å snakke med en parterapeut.

Det kan være flere ulike forklaringer til hvorfor akupunktur virker ved ereksjonssvikt. Nitrogenoksyd er en av de viktigste signalmolekylene i ereksjonsprosessen. Studier har vist at akupunktur øker utskillelsen av blant annet nitrogenoksyd, men også andre hormoner og signalstoffer i kroppen som er viktige i ereksjonsprosessen. Akupunktur påvirker også blodårene slik at blodgjennomstrømningen øker, og påvirker inflammasjonsprosessen i kroppen. fMRI studier viser at stimulering av enkelte akupunkturpunkter har effekt på spesifikke områder i hjernen, mens andre studier igjen viser at akupunktur kan stimulere til økt utskillelse av nervevekstfaktor. Vi har fremdeles ikke et helhetlig bilde av hva som skjer i kroppen når man får behandling med akupunktur, men som i medisinen skjer det en stadig utvikling og forskning i faget som søker å forstå sammenhengene.

Siden ereksjonssvikt sees i sammenheng med, og som et tidlig symptom på hjertekarsykdommer, skal jeg undersøke i en pilotstudie i forbindelse med min masteroppgave om akupunktur kan påvirke inflammasjon i blodåreveggene og om dette har effekt på ereksjonsevnen. Dersom du er interessert i å delta i studien som vil bli utført andre halvdel av 2017, ta gjerne kontakt med meg på epost: m.linden.dahle@gmail.com. Du må kunne sette av tid to ganger i uken i 10 uker og være villig til å ta blodprøver før behandlingen starter og etter behandlingen er avsluttet.

NOFUS er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker i alle aldre som har sykdommer i urinveiene og/eller ufrivillig lekkasje av urin og/eller avføring. Både kvinner og menn rammes av sykdommer i urinveiene.

 

Andersson, K.-E. (2011) Mechanisms of penile erection and basis for pharmacological treatment of erectile dysfunction. Pharmacological reviews, 63 (4), pp.811–59.

Engelhardt, P.F., Daha, L.K., Zils, T., Simak, R., König, K. & Pflüger, H. (2003) Acupuncture in the treatment of psychogenic erectile dysfunction: first results of a prospective randomized placebo-controlled study. International Journal of Impotence Research, 15 (5), pp.343–6.

Fisher, W.A., Meryn, S., Sand, M., Brandenburg, U., Buvat, J., Mendive, J., Scott, S., Tailor, A. & Torres, L.O. (2005) Communication about erectile dysfunction among men with ED, partners of men with ED, and physicians: The Strike Up a Conversation Study (Part I)Fisher, W.A., Meryn, S., Sand, M., Brandenburg, U., Buvat, J., Mendive, J., Scott, S., Tailor, A. & Torres, L.O. Journal of Men’s Health and Gender, 2 (1), pp.64–78.

Johannes, C.B., Araujo, A.B., Feldman, H.A., Derby, C.A., Kleinman, K.P. & McKinlay, J.B. (2000) Incidence of erectile dysfunction in men 40 to 69 years old: longitudinal results from the Massachusetts male aging study. The Journal of urology, 163 (2), pp.460–3.

Kho, H.G., Sweep, C.G., Chen, X., Rabsztyn, P.R. & Meuleman, E.J. (1999) The use of acupuncture in the treatment of erectile dysfunction. International Journal of Impotence Research, 11 (1), pp.41–6.

Lee, M.S., Shin, B.-C. & Ernst, E. (2009) Acupuncture for treating erectile dysfunction: a systematic review. BJU international, 104 (3), pp.366–70.

Sadovsky, R. (2003) Asking the questions and offering solutions: the ongoing dialogue between the primary care physician and the patient with erectile dysfunction. Reviews in urology, 5 Suppl 7, pp.S35–48.

Tomlinson, J. & Wright, D. (2004) Impact of erectile dysfunction and its subsequent treatment with sildenafil: qualitative study. BMJ (Clinical research ed.), 328 (7447), p.1037.

Tsai, M.-Y., Liu, C.-T., Chang, C.-C., Chen, S.-Y. & Huang, S.-T. (2014) Overview of the relevant literature on the possible role of acupuncture in treating male sexual dysfunction. Acupuncture in medicine : journal of the British Medical Acupuncture Society, 32 (5), pp.406–10.