Det første mange menn spør om når jeg forteller at jeg jobber med akupunktur og sykdommer hos mannen som fx potensproblemer, er: Hvor setter du nålene? Gjerne med en litt nervøs latter. Jeg forteller da at nålene settes på magen mellom navlen og symfysebenet, på ryggen, armene og bena/føttene. Det er ingen akupunkturpunkter i penis, så pasientene får altså ingen nåler der.

For mange menn kan det være en stor utfordring å oppsøke behandling for ereksjonsproblemene sine – fordi det dessverre er et tabubelagt tema å snakke om for mange, enda så vanlig som det er. 40% av menn over 40 år opplever en eller flere episoder der ereksjonen svikter – og med økende alder øker også problemet.

Studier (og erfaring) viser at menn ofte ikke snakker med sin fastlege eller partner om sine potensproblemer – og det er heller ikke et tema man tar opp med kompisene. Det er synd at det ikke er mer åpenhet fordi nyere forskning viser at ereksjonssvikt kan være det første tidlige symptomet på bl.a hjerte-karsykdommer. Hjerte-karsykdommer burde være greit å ta opp med legen, og henger ofte sammen med livsstil, kosthold, overvekt, lite trening, røyking for å nevne noe.

Ereksjonssvikt er altså både veldig vanlig og kan være et tidlig symptom på sykdom – så ta det opp med din lege. – og det er ingen akupunkturpunkter i penis.

Har du spørsmål om akupunktur og mannens helse ta kontakt: