Det er vår! For mange betyr det en tid med rennende øyne og nese, tett nese, tretthet, nysing og pustebesvær. Akupunktur har blitt brukt i lange tider for å behandle allergi. I de senere årene er det også utført en rekke studier for å undersøke på hvilken måte akupunktur påvirker den allergiske reaksjonen i kroppen, slik at symptomene reduseres.  En modell som foreslås er at akupunktur blant annet nedregulerer pro-inflammatoriske nevropeptider og cytokiner. Har du lyst å lese mer om dette finner du informasjon her.

En studie av Brinkhaus m.fl, (2013), undersøkte 422 pasienter med pollenallergi. Disse ble delt inn i tre grupper, der en gruppe fikk 12 akupunkturbehandlinger og brukte antihistaminer om de trengte det, en gruppe fikk sham akupunktur og brukte antihistaminer om de trengte det, og siste gruppen tok kun antihistaminer. Etter to måneder ble alle spurt om symptomer og hvor mye antihistaminer de brukte. De som hadde fått akupunktur og antihistaminer viste større forbedringer i allergisymptomer og hadde lavere forbruk av antihistaminer enn de andre to gruppene. De oppga også å ha bedre livskvalitet enn de to andre gruppene.

I den senere tid har det blitt kjent at antihistaminer påvirker mannens fertilitet og potens. Akupunktur har ingen slike bivirkninger.

Plages du av allergi og vil lette trykket i hodet, redusere kløe og irritasjon i øyne og nese, eller har spørsmål, ta kontakt på 926 95 134 eller epost: m.linden.dahle@gmail.com.