Urininkontinens kalles også urinlekkasje, overaktiv blære eller ufrivillig vannlating. Rundt fem prosent av alle norske menn over 20 år kan oppleve urinlekkasje, og forekomsten øker vanligvis rundt 60-65 års alder. Urinlekkasje kan oppleves som svært ubehagelig, og kan bidra til sosial isolasjon og redusert livskvalitet. Menn er ofte litt trege til å oppsøke hjelp for problemet, men det er hjelp å få. Blæretrening, knipeøvelser, medikamenter og kirurgi er noen av tiltakene som kan brukes ved urininkontinens. Det finnes tilbud for inkontinenskirurgi i Oslo, Bergen, Narvik og Trondheim.

Ulike typer urinlekkasje:
Stressinkontinens kjennetegnes av ufrivillig tap av urin under fysisk anstrengelse. Det oppstår gjerne ved nysing, hosting, latter eller tunge løft og hopping. Tilstanden kan ofte oppstå etter prostataoperasjon.

Urgeinkontinens eller overaktiv blære kjennetegnes av plutselig og sterkt behov for vannlating som kan føre til ufrivillig vannlating om man ikke når toalettet i tide. Forstørret prostatakjertel kan være årsaken til denne tilstanden.

Overflow-/overløpsinkontinens skyldes konstant full blære som renner over. Blæren tømmes ikke skikkelig og fører til små og hyppige urinavganger og lekkasje utenom vannlating. Dette kan skyldes svakhet i musklene i blæreveggen eller at passasjen av urin fra blæren er blokkert pga stor prostata eller svulster.

Etterdryppsinkontinens kjennetegnes av at det kommer et par dråper urin noen sekunder etter at du har latt vannet. Dette oppstår fordi musklene i og rundt urinrøret ikke klarer å klemme ut resturinen i urinrøret, og som da kommer ut når bekkenbunnen beveger seg når du går.

Akupunkturbehandling ved urininkontinens
Akupunktur antas å stimulere nervesystemet og ved dette påvirke utskillelsen av ulike nevrokjemiske molekyler. Disse biokjemiske endringene påvirker hjernen og kroppens homeostatiske mekanismer, og fører til fysisk og følelsesmessig velvære.

De fleste studiene som er gjennomført på akupunktur og urininkontines er utført på kvinner. En systematisk review og meta-analyse som ble publisert i februar 2018 fant at akupunktur kan redusere antall smålekkasjer, inkontinens- og nocturia (nattlige vannlatings) episoder, men at det er nødvendig med større studier av høy metodologisk kvalitet for å vise effekt av akupunktur alene eller i tillegg til legemidler ved behandling av overaktiv blære. Studien viste at akupunktur er en trygg behandlingsform med få bivirkninger.

Flere kinesiske studier viser at akupunktur øker trykket og bedrer funksjonen i urinrøret, og reduserer urinhastighen ved stressinkontinens. I en liten studie som sammenlignet medikamentbehandling og akupunktur ved stressinkontinens viste at akupunktur ga best resultat.

Dyrestudier har vist at akupunktur reduserer utskillelse av c-Fos i hjernen, som er forhøyet ved stressininkontinens (Chung 2008), og øker nivået av nitrogenoksyd (NO) i blærevev som fører til avslapping av glatt muskulatur og tillater økt blærekapasitet (Chen 2006).

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på telefon 926 95 134 eller ved å fylle ut skjemaet.