Allergisesongen er godt i gang og for mange betyr det en tid med rennende øyne og nese, tett nese, tretthet, nysing og pustebesvær. Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med allergi enten sammen med medikamenter eller alene. Moderne forskning støtter bruken av akupunktur for behandling av allergisk rhinitt. Akupunktur kan bidra til å lindre hovne slimhinner, kløe og irriterte slimhinner ved å nedregulere pro-inflammatoriske nevropeptider og cytokiner. Målet ved behandlingen er flere symptomfrie dager og en bedring av plagene på lang siktig.

I den senere tid har det blitt kjent at antihistaminer påvirker mannens fertilitet og potens. Akupunktur har ingen slike bivirkninger.

Det er vanlig å komme til behandling to ganger i uken de første ukene, for deretter å øke tidsrommet mellom behandlingene når pasienten merker bedring av sine plager.

De fleste synes akupunktur er veldig avslappende og behagelig både under og etter en akupunkturbehandling. Noen pasienter er likevel litt urolige for at det skal gjøre vondt å få akupunktur. Akupunkturbehandling utført av en akupunktør med skikkelig utdanning i god nåleteknikk er overraskende lite vondt. Du kjenner et press eller en litt dump følelse i området der nålen står.

Forskning på akupunktur som medisinsk behandling har vært i sterk vekst de siste 20 årene, og øker dobbelt så mye som forskningen i konvensjonell biomedisin. I løpet av denne perioden har det vært over 13.000 studier gjennomført i 60 land, inkludert hundrevis av meta-analyser som oppsummerer resultatene fra tusenvis av studier på mennesker og dyr.

En studie som ble gjort på akupunktur og allergi, undersøkte 422 pasienter med pollenallergi. Disse ble delt inn i tre grupper, der en gruppe fikk 12 akupunkturbehandlinger og brukte antihistaminer om de trengte det, en gruppe fikk sham-akupunktur og brukte antihistaminer om de trengte det, og siste gruppen tok kun antihistaminer. Etter to måneder ble alle spurt om symptomer og hvor mye antihistaminer de brukte. De som hadde fått akupunktur og antihistaminer viste større forbedringer i allergisymptomer og hadde lavere forbruk av antihistaminer enn de andre to gruppene. De oppga også å ha bedre livskvalitet enn de to andre gruppene.

En annen studie fant at gruppen som fikk akupunkturbehandling hadde bedre resultater enn både kontrollgruppen og gruppen som fikk allergimedisin når det gjaldt reduksjon av symptomer og nedregulering av serum IgE, IL-1β og TNF-a. IgE er et antistoff som virker i immunitet, men er også involvert i overfølsomhet relatert til astma, bihulebetennelse og allergisk rhinitt. IL-1β er et proinflammatorisk cytokin med feberproduserende egenskaper. TNF-a er et cytokin med proinflammatoriske virkninger. Disse er alle involvert i systemisk betennelse, akutte reaksjoner og kroppens egen feberreaksjon.

Har du lyst å lese enda mer om mekanismen bak akupunkturens effekt på allergi finner du informasjon her.

Plages du av allergi og vil lette trykket i hodet, redusere kløe og irritasjon i øyne og nese eller har spørsmål, ta gjerne kontakt på 926 95 134 eller epost. m.linden.dahle@gmail.com