Irritabel tarmsyndrom (IBS) er i seg selv en meget plagsom sykdom, og mange menn som har denne lidelsen ser ut til å slite med et ekstra problem – nemlig erektil dysfunksjon (potensproblemer). IBS er en paraplybetegnelse for kroniske inflammatoriske tarmsykdommer som påvirker mage- og tarmkanalen, og gir betydelige plager og symptomer som magesmerter, diaré og forstoppelse og som kan føre til redusert livskvalitet og redusert seksuell funksjon.

Forskning viser at menn med IBS ser ut til å ha en høyere risiko for potensproblemer enn gjennomsnittet.
En kohort-studie fra 2013 undersøkte 85.000 taiwanske menn som ble delt i to grupper. Den første gruppen inkluderte over 17.500 menn med IBS og den andre gruppen hadde over 70.000 menn i samme alder som ikke hadde IBS. Forskerne fant at menn med IBS hadde tre ganger så stor sannsynlighet for å ha ereksjonssvikt sammenlignet med de uten IBS. Risikoen for erektil dysfunksjon var også større for menn som hadde tilstander som ofte følger med IBS som diabetes, hjertesykdom, nyresykdom og depresjon.

En nylig publisert kohort-studie (2019) undersøkte 69 menn som var nylig diagnostisert med IBS. 41 av mennene hadde Crohns sykdom og 28 av de hadde ulcerøs kolitt. Gjennomsnittlig alderen var 43,4 år. De skulle fylle ut et spørreskjema, Internasjonal indeks for erektil funksjon (IIEF) som måler seksuell funksjon og ble fulgt over en periode på to år. 39% av mennene hadde seksuell dysfunksjon (nedsatt seksuell lyst, sviktende genital respons, orgastisk dysfunksjon og smerter i forbindelse med samleie) og 94% hadde erektil dysfunksjon. En av forskerne dr. E. Shmidt på University of Minnesota, Division of Gastroenterology, gir her en liten videopresentasjon av studien.

Studiene viser at legene bør vite om de høye forekomstene og risikofaktorene for seksuell dysfunksjon og ereksjonssvikt hos menn med IBS, og at alle menn diagnostisert med IBS bør evalueres for seksuell funksjon og få tilbud om behandling og terapi når det er nødvendig.. Disse studiene fant jeg på Dr. David Samadi sin hjemmeside.

Emosjonell og seksuell påvirkning av IBS
Både IBS-symptomene i seg selv, komplikasjoner med sykdommen og kirurgisk og medisinsk behandling påvirker både kroppsbilde, intimitet og seksuell funksjon. Selv om betydningen av disse problemene er tydelige, er kunnskapen om omfanget og virkningen av seksuell dysfunksjon hos menn med IBS liten.

IBS påvirker menn i årene når det å date, gifte seg og etablere familie er viktig. Mange med IBS har spørsmål om bivirkninger og effekt av medisinsk behandling, kirurgiske inngrep, sykdomsaktivitet, men også om påvirkning av seksuell funksjon. Det er derfor behov for mer kompetanse om den psykoseksuelle påvirkningen av IBS. En studie fra 2018 undersøkte den psykoseksuelle påvirkningen hos 175 menn med IBS, der gjennomsalderen var 43,2 år. De fant at 86% av mennene i undersøkelsen var i et forhold eller gift. 21% rapporterte at de syns det var vanskelig å innlede et nytt forhold på grunn av IBS, og 14% sa at IBS-sykdommen hadde bidratt til at forholdet tok slutt. 38% av mennene rapporterte at IBS hadde en negativ effekt på libido, 27% sa at sykdommen  forhindret dem i fra å ha sex, og 18% av mennene sa at sykdommen forårsaker problemer ved sex. 30% rapporterte at de var redd for å ha sex. Studien fant at pasienter med aktiv IBS oftere rapporterer om alvorlig depreson enn pasienter som har gode perioder. De fant at seksuell funksjon er forbundet med depresjon og aktiv IBS, og at sykdomsaktivitet ser ut til å ha en betydelig innvirkning på libido, seksuell attraktivitet, nivå av seksuell aktivitet og nytelse av sex. Symptomer som påvirker den seksuelle aktiviteten er tretthet (35%), magesmerter (23%), rektal blødning (20%) og økt tarmbevegelse (25%). 23% av mennene i undersøkelsen brukte potensmidler og 5% brukte testosteron for å forbedre seksuell funksjon. 78% av mennene i studien sa at de ville føle seg komfortable å snakke med legen om sex, selv om bare 10% av dem rapporterte at deres behandlende lege hadde innledet til en samtale om sex.

Forskning på IBS og akupunktur
En norsk studie fra 2012 viste at mange med IBS velger å bruke alternativ og komplementær behandling for sine plager. Fordøyelsessystemet er viktig i kinesisk medisin, og akupunktur og moxa har blitt brukt i tusenvis av år for å behandle fordøyelsesproblemer. Akupunktur og moxa kan gi smertelindring, og påvirke den delen av nervesystemet som sørger for avspenning og på den måten bidra til å roe tarmen og fordøye mat.

En Cochrane review fra 2012 fant at akupunktur hadde bedre effekt enn enn antispasmemedikamentene pinaveriumbromid og trimebutinmaleat ved IBS-symptomer.

En systematisk gjennomgang og meta-analyse fra 2013 med 43 randomiserte kontrollerte  studier (RCT) undersøkte effekten av akupunktur og moxabehandling for behandling av inflammatoriske tarmsykdommer. Ni av ti studier sammenlignet effekten av akupunktur- og sulfasalazinbehandling. Sulfasalazin har en betennelsesdempende og bakteriehemmende effekt, og hemmer betennelser først og fremst i tykktarmens slimhinne. Resultatene viste at akupunktur og moxabehandling var mer effektivt enn bruken av sulfalazinmedikamenter for IBS. Det er nødvendig med store dobbeltblindete RCTer for å påvise kliniske relevante helseeffekter.