Potensproblemer

Med ereksjonssvikt menes en manglende evne til å oppnå, eller vedlikeholde, en tilstrekkelig reisning av penis til å kunne gjennomføre samleie.

Mange menn sliter med manglende lyst, evne og for tidlig sædavgang. I følge undersøkelsen Massachusetts Male Aging Study (MMAS) opplever over 40% av menn over 40 år ulike former for potensproblemer og det øker med alderen (Johannes et al., 2000). Selv om ereksjonsproblemer er en vanlig lidelse, så snakker ikke menn om dette hverken med hverandre, partner eller fastlegen. Noe som er synd, fordi det ofte går ut over både selvfølelsen og livskvaliteten.

Ereksjonssvikt kan være det første tegnet på hjerte-karsykdommer eller diabetes, så det er viktig å gå til legen og sjekke dette (Andersson, 2011). Menn med ereksjonsproblemer har en høyere risiko for hjertekarsykdom i løpet av 10 år. Selv om dødeligheten av hjertekarsykdom har gått drastisk ned de siste 30 årene, ser vi at antall unge som får hjerteinfarkt øker. Å identifisere menn i et tidlig stadium av hjertekarsykdom har potensiale til å hindre mer alvorlig sykdom, øke livskvaliteten og være kostnadseffektivt for samfunnet.

Ereksjonssvikt er et tabubelagt tema, slik at det kan være utfordrende for mennene å oppsøke hjelp og behandling, til tross for at dette er et vanlig problem som rammer mange menn.

%d bloggers like this: